Διαγνωστικές εξετάσεις

  • Οπτική βιομετρία (IOL Master)
  • Ενδοθηλιομέτρηση (spectral microscopy- Konan Specular Microscope)
  • Α & Β υπερηχογραφία
  • Τοπογραφία & αμπερομετρία κερατοειδούς (Orbscan, Tomey, Eyesys)
  • Κορομετρία
  • Έλεγχος οφθαλμικής επιφάνειας (tear lab)
  • Οπτική τομογραφία πρόσθιου ημιμορίου και ωχράς (Optopol)
  • Δοκιμασία ευαισθησίας αντίθεσης φωτός