Διαγνωστικές εξετάσεις

  • Ορθοπτική εξέταση ενηλίκων – παίδων, έλεγχος και παρακολούθηση στραβισμού, διπλωπίας, ανεπάρκειας σύγκλισης κτλ.
  • Διαθλαστικός έλεγχος – κυκλοπληγία παίδωνέλεγχος αντίληψης χρωμάτων.
  • Ορθοπτικές ασκήσεις

Επεμβάσεις

Ως των ενηλίκων