• Ενέσιμες θεραπείες Botox
  • Ενέσιμες θεραπείες μη επεμβατικών βλεφαροπλαστικών πχ με υαλουρονικό
  • Θεραπείες βλεφάρων και περιοφθάλμιας περιοχής με συμπυκνωμένους αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες (LPCGF)