Αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς

  • Απόφραξη κεντρικής αρτηρίας ή κλάδου
  • Απόφραξη κεντρικής φλέβας ή κλάδου
  • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
  • Υπέρταση

Παθήσεις της ωχράς κηλίδας

  • Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
  • Μυωπική εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
  • Κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια

Φλεγμονώδεις παθήσεις του οφθαλμού

Συγγενείς παθήσεις του αμφιβληστροειδούς

Τοξικότητα από φάρμακα

Ο αμφιβληστροειδής στην εγκυμοσύνη