Διαγνωστικές εξετάσεις

Μελέτη διαθλαστικών ανωμαλιών: Μυωπία – Υπερμετρωπία –Αστιγματισμός –

  • Πρεσβυωπία . Μελέτη κερατοκώνου . Τοπογραφία κερατοειδούς και εξατομικευμένες μετρήσεις διαθλαστικών εκτροπών (Wavefront – Orbscan –Zywave –Tomey – EyeSys). .
  • Kερατομετρία-Παχυμετρία . Ενδοθηλιομέτρηση (Konan SM) . Κορομετρία (Pupillometry) . OCT (Οπτική τομογραφία συνοχής) προσθίου ημιμορίου . A SCAN – B SCAN