• Τονομετρία Goldmann, Pascal Dynamic Tonometry, διαβλεφαρική τομογραφία
  • Έλεγχος οπτικών πεδίων – Humphrey Αυτόματη Περιμετρία
  • Τομογραφία οπτικού νεύρου (SLO-HRT)
  • Οπτική τομογραφία συνοχής οπτικού νεύρου, αμφιβληστροειδικών νευρικών ινών και γαγγλιακών κυττάρων ωχράς (OCT)
  • Ανάλυση αιματικής ροής οπτικού νεύρου (BFA)
  • Παχομέτρηση κερατοειδούς
  • Ημερήσια καμπύλη ενδοφθάλμιας πίεσης
  • Έλεγχος φλεβικού δικτύου κεντρικού νευρικού συστήματος