DSC 0014
 • Τονομετρία Goldmann, Pascal Dynamic Tonometry, διαβλεφαρική τομογραφία
 • Έλεγχος οπτικών πεδίων – Humphrey Αυτόματη Περιμετρία
 • Τομογραφία οπτικού νεύρου (SLO-HRT)
 • Οπτική τομογραφία συνοχής οπτικού νεύρου, αμφιβληστροειδικών νευρικών ινών και γαγγλιακών κυττάρων ωχράς (OCT)
 • Ανάλυση αιματικής ροής οπτικού νεύρου (BFA)
 • Παχομέτρηση κερατοειδούς
 • Ημερήσια καμπύλη ενδοφθάλμιας πίεσης
 • Έλεγχος φλεβικού δικτύου κεντρικού νευρικού συστήματος

Πώς γίνεται συνήθως η εξέταση για την διάγνωση του γλαυκωματικού ασθενούς;

Στην συνηθισμένη οφθαλμολογική εξέταση περιλαμβάνονται:

 1. το ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό του ελεγχομένου
 2. η μέτρηση της οπτικής οξύτητας
 3. η βιομικροσκόπηση
 4. η παχομέτρηση του κερατοειδούς
 5. ο έλεγχος της γωνίας του προσθίου θαλάμου
 6. η λήψη της ενδοφθάλμιας πιέσεως (τονομέτρηση)
  Η τονομέτρηση γίνεται με διάφορα μηχανήματα  και ανάλογα με το περιστατικό ορισμένες φορές και σε διαφορετικές ώρες (καμπύλη πιέσεως) και καταστάσεις (test υδροποσίας)
 7. ο έλεγχος του οπτικού νεύρου με την βυθοσκόπηση.

Σε ύποπτες περιπτώσεις η κλινική εξέταση συμπληρώνεται με:

 1. έλεγχο οπτικού πεδίου
 2. τομογραφία οπτικού νεύρου (SLO)
 3. οπτική τομογραφία συνοχής νευρικών ινών, ωχράς και οπτικού νεύρου (OCT)
 4. μέτρηση της ροής του αίματος του οπτικού νεύρου (BFA, Angio OCT)

Οι εξετάσεις αυτές επαναλαμβάνονται ανάλογα με την κατάσταση και την ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης του ασθενούς, συνήθως το ολιγότερο κατ’ έτος.

Αντίθετα η μέτρηση της πίεσης γίνεται συχνότερα, ανάλογα με την περίπτωση και συνήθως ανά 3μηνο στο ρυθμισμένο γλαύκωμα και συχνότερα σε περίπτωση αρρύθμιστου γλαυκώματος.

Glaucoma 07

 

Τί είναι η Εξέταση Οπτικών Πεδίων;

Ο έλεγχος των οπτικών πεδίων είναι καθοριστικής σημασίας για την διάγνωση και την παρακολούθηση του γλαυκώματος.  Με την εξέταση αυτή βλέπει κανείς αν το οπτικό νεύρο έχει επηρεασθεί από το γλαύκωμα.  Σήμερα, η εξέταση αυτή γίνεται με τα αυτόματα περίμετρα με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Ο εξεταζόμενος κάθεται μπροστά σε ένα θολωτό μηχάνημα με προσηλωμένο το βλέμμα του και καλείται να πατήσει ένα κουμπί κάθε φορά που βλέπει ένα μικρό φως να κινείται μέσα στο θόλο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αναλύει τις απαντήσεις και βρίσκει τις πιθανές βλάβες στην λειτουργία  του οπτικού νεύρου.

Glaucoma 08 1 Scaled

Το οπτικό πεδίο ορίζει την ποιότητα και την ποσότητα της οράσεως στα περιφερικά και κεντρικά σημεία του χώρου που βλέπουμε. Εξαρτάται δε από πολλούς παράγοντες που αξιολογούνται από τον ιατρό, όπως η ύπαρξη καταρράκτη, αλλοιώσεων του αμφιβληστροειδούς, του οπτικού νεύρου και του εγκεφάλου. Οι πρώτες αλλοιώσεις του οπτικού πεδίου  είναι στην περιφέρεια αλλά σε προχωρημένες καταστάσεις οι γλαυκωματικοί ασθενείς βλέπουν, πριν τυφλωθούν, μόνο στο κέντρο του οπτικού τους πεδίου σαν να βλέπουν μέσα από μια σωλήνα.

Glaucoma 09

 

Τι είναι η εξέταση BFA (ανάλυση ροής αίματος του οφθαλμού);

Πρόκειται για καταγραφή της ροής του αίματος του οφθαλμού με ένα ειδικό τονόμετρο αέρος που εφάπτεται στον κερατοειδή, οι μετρήσεις του οποίου αναλύονται από  ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πρόκειται για μία  πολύ ουσιαστική  εξέταση η οποία είναι σημαντική στην διάγνωση του γλαυκώματος, στις χοριοαμφιβληστροειδικές αλλοιώσεις (μυωπικές, εκφυλιστικές και ηλικιακές) και σε γενικές δυσλειτουργίες του κυκλοφορικού συστήματος (στένωση των καρωτίδων, υπόταση κ.λ.π)

Glaucoma 10 Scaled

Τι είναι η Ψηφιακή Τομογραφία του οπτικού νεύρου (SLO) ; 

H ψηφιακή Τομογραφία του οπτικού νεύρου και της στοιβάδας των οπτικών ινών (SLO-OCT) είναι μια γρήγορη, ακριβής και αποτελεσματική μέθοδος για την καταγραφή γλαυκωματικών βλαβών ακόμη και σε πρώιμα στάδια, πριν ακόμη εμφανισθούν βλάβες στα οπτικά πεδία, αλλά και για την καταγραφή της εξέλιξης ή της σταθερότητας αυτών των βλαβών κατά την θεραπεία της νόσου.

SLO ExamPrintout Scaled

 

Τι είναι η Ψηφιακή Τομογραφία Συνοχής του οπτικού νεύρου (OCT) ; 

Η Ψηφιακή Τομογραφία Συνοχής είναι η πιο σύγχρονη και  μια από τις πιο σημαντικές απεικονιστικές μεθόδους του αμφιβληστροειδούς. Είναι ανώδυνη, μη επεμβατική και συνήθως δεν απαιτεί μυδρίαση.Λόγω της υψηλής ανάλυσης που έχει αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο και με εξαιρετική λεπτομέρεια όλες τις στιβάδες του αμφιβληστροειδούς, χαρτογραφεί το οπτικό νεύρο, δίνει απαραίτητες πληροφορίες για τις οπτικές ίνες και την γωνία προσθίου θαλάμου. Αποτελεί έτσι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος.

Glaucoma 11 Scaled

 

Glaucoma 12
OCT Γλαυκωματικού Οπτικού Νεύρου

 

Glaucoma 13
OCT φυσιολογικού Οπτικού Νεύρου

 

Τι είναι η παχομέτρηση του κερατοειδούς;

Παχυμετρία είναι η εξέταση με την οποία μετράμε το πάχος του κερατοειδούς, το οποίο στο κέντρο αυτού κυμαίνεται συνήθως από 480microns έως 560microns

Η μέτρηση της ενδοφθαλμίου πιέσεως διενεργείται συνήθως με το τονόμετρο επιπέδωσης. Η μέτρηση του είναι αξιόπιστη μόνο όταν το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς κυμαίνεται  από 520 έως 550 microns.

Σε πάχη μεγαλύτερα ή μικρότερα του παραπάνω, η μετρούμενη ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να παρουσιάζει απόκλιση μέχρι και 5 mm Hg πάνω ή κάτω αντίστοιχα από την πραγματική πίεση.

Η αναγωγή της μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης στην πραγματική, γίνεται με την βοήθεια της παχυμετρίας.

Οι παραπάνω εξετάσεις βοηθούν στην διάγνωση και κατηγοριοποίηση του γλαυκώματος, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια. Επίσης βοηθούν στο σχεδιασμό της θεραπείας που είναι ειδική για τον κάθε ασθενή και τον τύπο γλαυκώματός του.