Οφθαλμικής επανορθωτικής χειρουργικής βλεφάρων, κόγχου και δακρυϊκής συσκευής

Επεμβάσεις

Βλεφάρων – κόγχου – δακρυϊκής συσκευής
Αισθητική χειρουργική με LASER CO2
Μεταμοσχεύσεις τεχνητών βολβών και προθέσεις
Ενέσιμη θεραπεία BOTOX (σπασμών – εκτροπίου – δυστονίας κτλ.)