Επεμβάσεων Γλαυκώματος

Επεμβάσεις

Πνευματική Τραμπεκουλοπλαστική (PNT)
Ελάχιστα επεμβατικά αντιγλαυκωματικά χειρουργεία (MIGS): EXpress βαλβίδα, ELT (Excimer LASER Τραμπεκουλεκτομή Αb Interno)
YAG LASER Τραμπεκουλοπλαστική (SLT)
ΥAG LASER Ιριδοτομή
Τραμπεκουλεκτομή
Αντιγλαυκωματικές Βαλβίδες Molteno
Κρυοπηξία-Diode Laser Φωτοπηξία Ακτινωτού Σώματος