• Διαμπερής Μεταμόσχευση Κερατοειδούς (PKP)
  • Descemet’s stripping Ενδοθηλιακή Μεταμόσχευση (DSEK)
  • Descemet’s membrane Ενδοθηλιακή Μεταμόσχευση (DMEK)
  • Πρόσθια τμηματική Κερατοπλαστική (DLAK)
  • Stem Cells Μεταμόσχευση
  • Αυτομεταμόσχευση Σκληροκερατικών Τμημάτων Επιπεφυκότους (CLAU)
  • Keratolimbal Αλλομόσχευμα (KLAL)
  • Χιαστή Αυτομεταμόσχευση Διαμπερής ή Στρωματική
  • Μεταμόσχευση Τεχνητού Κερατοειδούς (Κερατοπρόσθεσης, K Pro, Συνθετικό στρώμα κτλ)
  • Μεταμόσχευση Βιοσυνθετικού Κερατοειδούς (experimental)
  • Θεραπείες Growth Factors