.Πνευματική τραμπεκουλοπλαστική (PNT)
.Ελάχιστα επεμβατικά αντιγλαυκωματικά χειρουργεία: MIGS, βαλβίδα Express
.ELT Excimer Laser τραμπεκουλεκτομή ab interno
.Nd:YAG laser Τραμπεκουλοπλαστική (SLT)
.Nd: YAG laser Iριδοτομή
.Tραμπεκουλοπλαστική
.Aντιγλαυκωματικές βαλβίδες Molteno
.Kρυοπηξία, Diode Laser φωτοπηξία ακτινωτού σώματος