Laser1 1280

LASER Διορθώσεις (Monofocal – Multifocal):

  • LASIK
  • EpiLASIK
  • PRK
  • LASEK

Μικροχειρουργικές Διορθώσεις:

  • Αστιγματική κερατοτομή (ΑK)
  • Ιnlays κερατοειδούς
  • Φακικοί ενδοφακοί (σφαιρικοί – τορικοί)
  • Ενδοφακοί σε clear lens extraction (πολυεστιακοί – προσαρμοστικοί – μονοεστιακοί)

Στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής, εκτός από τα τελευταίας γενιάς υπερσύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα, το Κέντρο μας διαθέτει συστήματα Laser και εφαρμόζει όλες τις χειρουργικές προσεγγίσεις για τα διαθλαστικά προ βλήματα.

Η ευχέρειά μας στον τομέα αυτό, στην εφαρμογή της ενδεδειγμένης μεθόδου, παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένων διορθώσεων των διαθλαστικών ανωμαλιών, ανά λογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις και τα οπτικά χαρακτηριστικά των ματιών του κάθε ασθενούς.

Διαθλαστικές επεμβάσεις με LASER

P 14
Οι χειρουργικές επεμβάσεις χρησιμοποιούνται και σε συνδυασμό μεταξύ τους ή με LASER.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος σήμερα σε όλο τον κόσμο για τη διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού είναι η διόρθωση με LASER. Αυτή η μέθοδος καλύπτει μεγάλο ποσοστό των ατόμων με διαθλαστικά προβλήματα. Το υπόλοιπο ποσοστό χρειάζεται άλλου είδους επεμβάσεις.

Την τελευταία δεκαετία αυτές οι οφθαλμολογικές επεμβάσεις θεωρούνται πλέον επεμβάσεις ρουτίνας, είναι απλές για τον ασθενή, γρήγορες και μπορούν να έχουν εφαρμογή στην πλειοψηφία των αμετρωπιών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη, πέρα από τον εξελιγμένο εξοπλισμό, η γνώση και εμπειρία του χειρουργού για σωστή επιλογή και εφαρμογή της μεθόδου διόρθωσης, ώστε ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε ασθενούς, να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα επιπλοκών. Η πιθανότητα αυτή δεν μπορεί βέβαια να μηδενιστεί, διότι πάντα υπάρχει και ο απρόβλεπτος παράγων της επιπλοκής.

 

 

Το LASER της διαθλαστικής χειρουργικής

P 15

Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει, να ελέγχει και να κατευθύνει μία δέσμη φωτεινής ενέργειας, συνήθως Excimer LASER. Αυτή η δέσμη φωτός έχει ένα και μόνο συγκεκριμένο μήκος κύματος και όλες οι ακτίνες που την αποτελούν ταξιδεύουν προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Χρησιμοποιώντας αυτή τη δέσμη «σμιλεύουμε» ούτως ειπείν, στο επίπεδο του μικρόκοσμου, την επιφάνεια του κερατοειδούς και μεταβάλλουμε την καμπυλότητά του, ανάλογα με το διαθλαστικό σφάλμα που θέλουμε να διορθώσουμε.

Το LASER είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και δεν επηρεάζει τους παρακείμενους ιστούς, εφόσον οι παράμετροι των προεγχειρητικών εξετάσεων (διαθλαστική μελέτη) επιτρέπουν την εφαρμογή του.

Μεγάλο ρόλο παίζει και η ιδιοσυστασία του κάθε ατόμου, στο βαθμό που μπορεί να ελεγχθεί.

 

Μέθοδοι διόρθωσης διαθλαστικών σφαλμάτων με LASER

1. Lasik – SMILE

Είναι σήμερα η συνήθης διαθλαστική επέμβαση. Είναι ανώδυνη, σύντομη και κατά κανόνα ασφαλής. Δεν απαιτεί νοσηλεία και είναι σχετικά προβλέψιμη μετεγχειρητικά. Η όραση αποκαθίσταται ταχύτατα, συνήθως από την επόμενη ημέρα, σταθεροποιείται δε πλήρως μέσα στον πρώτο μήνα.

P 16Στην LASIK, το LASER εφαρμόζεται κάτω από ένα πολύ λεπτό πέταλο του επιφανειακού στρώματος του κερατοειδούς, που δημιουργείται από ένα μικρομετρικό εργαλείο υψηλής ακριβείας, μηχανικό ή LASER. Το λεπτό αυτό πέταλο καλύπτει, επανερχόμενο στη θέση του, την επιφάνεια της εφαρμογής της LASER φωτοαφαίρεσης, οποία διαμορφωνει την δομή του κερατοειδούς προσφέροντας ταχύτερη, άνετη και ανώδυνη ανάρρωση. Ο καθαρισμός, η διατήρηση της αποστείρωσης, η συγκράτηση κατά τη διάρκεια της επέμβασης και η επαναφορά του λεπτού αυτού πετάλου του κερατοειδούς γίνονται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις με ένα ειδικό σύστημα που ονομάζεται LAHAYESIK. To σύστημα αυτό μειώνει τα ποσοστά επιπλοκών στη LASIK και στην EPILASIK.

Στην SMILE, δημιουργείται με LASER ένας μικρός δίσκος μέσα στο στρώμα του κερατοειδούς, που αφαιρείται από μια μικρή τομή, διορθώνοντας με αυτόν τον τρόπο την διαθλαστική εκτροπή.

2. PRK-TRANSEPI

Στην περίπτωση αυτή απομακρύνονται μηχανικά (PRK) ή μέσω του ιδίου του Excimer LASER (TRANSEPI) τα κύτταρα του επιθηλίου (επιφανειακή στιβάδα) από τον κεντρικό κερατοειδή χιτώνα. Aκολουθεί το LASER που εφαρμόζεται αλλάζοντας τις κυρτότητες του κερατοειδή στο υποκείμενο στρώμα. Αμέσως μετά τοποθετείται ένας προστατευτικός φακός επαφής ο οποίος συνήθως αφαιρείται σε 3 ή 4 ημέρες, αφού το επιθήλιο αναγεννηθεί.

P 17

3. EPILASIK

Στην παραλλαγή αυτή το επιθήλιο του κερατοειδούς, ενώ στην PRK απομακρύνεται, στην EPILASIK διασώζεται ανατομικά με ειδικό εργαλείο ακριβείας και επανατοποθετείται, μετά την εφαρμογή του LASER, στην επιφάνεια του κερατοειδούς.

Mε τον τρόπο αυτό καλύπτονται τα μειονεκτήματα της PRK όσον αφορά στην επούλωση των ιστών και οι περιορισμοί της LASIK όσον αφορά στο πάχος του κερατοειδούς. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Στο χρόνο ανάρρωσης προσομοιάζει με την PRK και με μια παραλλαγή της την LASEK, όπου το επιθήλιο αποσπάται με τη χρήση χημικών με αλκοόλη. Το μειονέκτημα της LASEK είναι ότι το επιθήλιο λόγω της χρήσης της αλκοόλης εξουδετερώνεται  λειτουργικά.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Επεμβάσεις για τη διόρθωση των αμετρωπιών υπάρχουν πολλές και χρησιμοποιούνται επιλεκτικά ανάλογα με τα προεγχειρητικά δεδομένα, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με τις λιγότερες κατά το δυνατόν επιπλοκές και ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε ατόμου. Σκοπός τους είναι η απεξάρτηση από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται συνδυασμός ορισμένων από τις προαναφερθείσες μεθόδους ταυτοχρόνως ή διαδοχικά, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, καθώς επίσης μπορεί να γίνει συνδυασμός και με άλλες οφθαλμολογικές επεμβάσεις που αφορούν σε διάφορες παθήσεις του οφθαλμού, π.χ μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, καταρράκτη, γλαύκωμα, παθήσεις του οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού κ.α.

Οι πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις για τη διόρθωση των αμετρωπιών ήταν:

Ακτινωτή Κερατοτομή

P 18Είναι μία από τις παλαιότερες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη διόρθωση της μυωπίας και του αστιγματισμού. Σήμερα εφαρμόζεται σε περιορισμένες περιπτώσεις, αφού το πεδίο διόρθωσής της καλύπτεται από τα LASER ή τους φακικούς ενδοφακούς. Εφαρμόζεται όμως σε υψηλούς αστιγματισμούς, ή σαν προστάδιο διόρθωσης σε ορισμένους κερατοκώνους. Έχει διάφορες παραλλαγές όπως απλές αστιγματικές τομές, τοξοειδείς τομές και τα αντιδιαμετρικά τούνελ. Εφαρμόζεται επίσης σε συνδυασμένες επεμβάσεις π.χ. καταρράκτη-αστιγματισμού.

Η μέθοδος αυτή ανακαλύφθηκε από τον Ρώσο Ακαδημαϊκό Fyodorov.

Η πρώτη επέμβαση στην Ευρώπη έγινε από τον καθηγητή Σπ. Γεωργαρά στο νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ” και για το λόγο αυτό ο καθηγητής τιμήθηκε από τους Ρώσους με το βραβείο Fyodorov.

CK

P 19aΜέθοδος εφαρμογής θερμότητας με ραδιοσυχνότητες, σε στικτά ακτινωτά σημεία του κερατοειδούς, που διορθώνει για μια σχετικά μεγάλη περίοδο την υπερμετρωπία και τον υπερμετρωπικό αστιγματισμό, σε χαμηλούς όμως βαθμούς.

 

Σήμερα οι συνηθέστερες χειρουργικές μέθοδοι είναι:

Ένθετα Κερατοειδούς

α. Ενδοκερατικοί δακτύλιοι

P 19bΠρόκειται για ένθεση πλαστικών δακτυλίων στο στρώμα του κερατοειδούς. Έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, λόγω δυνατότητας διόρθωσης μικρής μόνο μυωπίας και αστιγματισμού. Η κύρια εφαρμογή τους αφορά ασθενείς με κερατόκωνο ή άλλες μορφές εκτασίας (παθολογικού αστιγματισμού). Eίναι μέθοδος αναστρέψιμη με την έννοια ότι οι δακτύλιοι μπορούν να αφαιρεθούν σχετικά εύκολα.

Πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν την μετακίνηση του δακτυλίου, τήξη κερατοειδούς και μολύνσεις. Οι δύο τελευταίες επιπλοκές μπορεί να οδηγήσουν σε μεταμόσχευση κερατοειδούς.

β. Ενδοκερατικοί δίσκοι

Πρόκειται για ένθεση πλαστικών δίσκων στο στρώμα του κερατοειδούς. Κυρίως χρησιμοποιούνται για βελτίωση της πρεσβυωπίας.

Πιθανές επιπλοκές των ενδοκερατικών δίσκων περιλαμβάνουν μείωση οπτικής οξύτητος, δημιουργία θολεροτήτων στην περιοχή του κερατοειδούς, πτύχωση του κερατοειδούς, επιθηλιακή μετανάστευση κυττάρων, μετακίνηση του δίσκου έκκεντρα και μολύνσεις. Όλες οι ανωτέρω επιπλοκές είναι σχετικά σπάνιες.

Και οι δύο ανωτέρω μέθοδοι μειονεκτούν αισθητικά λόγω των αντανακλάσεων που φαίνονται στο μάτι το οποίο φέρει ενδοκερατικό δακτύλιο ή δίσκο.

 

Ενδοφακοί μετά την αφαίρεση καταρρακτικού ή καθαρού κρυσταλλοειδούς φακού, για τη διόρθωση των αμετρωπιών

P 20Οι ενδοφακοί που εφαρμόζονται σχεδόν πάντα στις επεμβάσεις καταρράκτη έχουν συνήθως τη δυνατότητα ανάλογα με τη διοπτρική τους δύναμη να διορθώνουν τη μυωπία, την υπερμετρωπία, την πρεσβυωπία και τον αστιγματισμό (που προϋπήρχε της αφαίρεσης του καταρρακτικού ή του καθαρού φακού).

Η ίδια επέμβαση εφαρμόζεται και σαν αφαίρεση καθαρού κρυσταλλοειδούς φακού σε περιπτώσεις χωρίς καταρράκτη, αλλά με υψηλούς βαθμούς μυωπίας ή υπερμετρωπίας και αστιγματισμού. Ορισμένες φορές συνδυάζεται με ένθεση δακτυλίων έντασης περιφακίου, που υποστηρίζουν την δομή του χειρουργηθέντος φακού. Η αφαίρεση του καθαρού φακικού ή του καταρρακτικού υλικού γίνεται συνήθως με φακοθρυψία ΥΠΕΡΗΧΩΝ ή φακόλυση με HYDROJET, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με την σκληρότητα του φακού του οφθαλμού, και σπάνια με LASER φακόλυση.

Επίσης υπάρχουν ειδικοί επιπρόσθετοι ενδοφακοί οι οποίοι τοποθετούνται επάνω από υπάρχοντα ενδοφακό για την διόρθωση διαθλαστικών εκτροπών (μυωπία- υπερμετρωπία-αστιγματισμός-πρεσβυωπία) και σε άτομα με χαμηλή όραση λόγω ωχροπάθειας, σαν οπτικό βοήθημα.

Πιθανές επιπλοκές: Οι ενδοφακοί, αν χρειασθεί, μπορούν να αντικατασταθούν, αν και αυτό είναι σπάνιο και δύσκολο και βέβαια γίνεται χειρουργικά. Οι ενδοφακοί μπορεί να μετατοπισθούν, και να χρειαστεί για το λόγο αυτό να επικεντρωθούν ή να στηριχθούν π.χ. με ράμματα ή να αντικατασταθούν με άλλου τύπου ενδοφακό. Η οπτική απόκλιση στους ενδοφακούς μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να διορθωθεί με Laser διαθλαστικών εκτροπών, ή με αντικατάστασή τους ή με επιπρόσθετους ενδοφακούς χειρουργικά.Οι πιθανές επιπλοκές, αν και σπάνια εμφανίζονται, ποικίλλουν σε σοβαρότητα και σε αναστρεψιμότητα, και μπορούν να φτάσουν μέχρι την απώλεια του οφθαλμού. Τα αίτια και η αντιμετώπισή τους εξηγούνται από τον χειρουργό για κάθε εξατομικευμένη περίπτωση. Όμως η τελειότης στην τεχνική του χειρουργού, η εμπειρία και η ευελιξία του όσον αφορά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της κάθε μιας ιδιαίτερης περίπτωσης, καθώς και τα μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, στην πράξη έχουν σχεδόν εξαφανίσει τις επιπλοκές.
Το ποσοστό εμφάνισής τους είναι περί το 6-7% και αφορά όλους τους ιστούς του οφθαλμού.

Βασικές επιπλοκές ενδοφακών που αφορούν στην επέμβαση του καταρράκτη κατά τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων ΗΠΑ (F.D.A)

 

P 22a

Ενδοφακοί Διαθλαστικών Εκτροπών (Φακικοί Ενδοφακοί)

Χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση κυρίως μέσης και υψηλής μυωπίας, αλλά και της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Με τη μέθοδο αυτή τοποθετείται χειρουργικά ένα είδος φακού επαφής πίσω από την ίριδα και μπροστά από τον κρυσταλλοειδή φακό ή εμπρός από την ίριδα με στήριξη είτε στην γωνία του προσθίου θαλάμου είτε στην περιφερική ίριδα. Το πλεονέκτημά της είναι ότι είναι αναστρέψιμη μέθοδος, μπορεί δηλαδή αυτός ο φακός να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με ανάλογο ενδοφακό στην περίπτωση που αργότερα εμφανισθεί καταρράκτης.

P 22bΠιθανές ειδικές επιπλοκές: 1) δημιουργία υπερτονίας-γλαυκώματος, μια εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή. Για την αποτροπή της δημιουργούνται σε ορισμένες περιπτώσεις μια ή δύο περιφερικές ιριδοτομές για την διευκόλυνση της διακίνησης των υγρών του οφθαλμού, 2) μολύνσεις, ακόμα πιο σπάνια επιπλοκή 3) ιριδοκυκλίτις και τέλος 4) οι ενδοφακοί αυτοί μπορεί σπάνια να επισπεύσουν την εμφάνιση καταρράκτη, καθώς και να μειώσουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα (τα κύτταρα της εσωτερικής επιφάνειας του κερατοειδούς) με αποτέλεσμα να προκληθούν κερατοπάθειες κ.α.

 

Διασύνδεση Κερατοειδικού κολλαγόνου (CΧL – Collagen Cross Linking)

Στον αρχόμενο κερατόκωνο, που έχει ως αποτέλεσμα την εκτασία του κερατοειδούς ή την επαπειλούμενη εκτασία, εφαρμόζεται με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας ειδική θεραπεία για την σκλήρυνση του κερατοειδούς, Η μέθοδος χρησιμοποιεί  υπεριώδη ακτινοβολία σε συνδυασμό με διαπότιση του κερατοειδούς με σταγόνες που περιέχουν την βιταμίνη ριβοφλαβίνη.

Σκοπός της θεραπείας είναι η πρόωρη σκλήρυνση του κολλαγόνου του κερατοειδούς ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότης του σε εκτασία, καθώς γνωρίζουμε ότι σε κερατοειδείς μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων (άνω των 40 ετών) κατά κανόνα αυτή δεν εξελίσσεται. Με αυτόν τον τρόπο αναχαιτίζεται η εξέλιξή της και σε κάποιες πρώιμες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και κάποια βελτίωση της όρασης. Συνήθως σε δεύτερο χρόνο, αφού έχουν σταθεροποιηθεί τα δεδομένα του κερατοειδούς, με ένα ειδικό LASER μπορούμε να διορθώσουμε την διαθλαστική εκτροπή του οφθαλμού.

H μέθοδος CΧL χρησιμοποιείται επίσης σε κερατοπάθειες (Bulosa) κ.α. καθώς και για την αποστείρωση σοβαρών ελκών του κερατοειδούς.

Οι ειδικές επιπλοκές του CΧL περιλαμβάνουν πιο συχνά μετεγχειρητικές θολερότητες (Haze) του κερατοειδούς, που υποχωρούν μετά από λίγες εβδομάδες, σπανίως καθυστερημένη επούλωση του επιθηλίου, και σπανιότερα μικροβιακές μολύνσεις και απώλεια κυττάρων του ενδοθηλίου (της εσωτερικής επιφάνειας του κερατοειδούς).

 

Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς για τη θεραπεία κερατοπαθειών

Οι επεμβάσεις αυτές είναι απλές για τον ασθενή, συνήθως γίνονται μόνο με τοπική αναισθησία, δεν απαιτούν νοσηλεία, αλλά πάλι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την τεχνική, τον εξοπλισμό αλλά και από την εμπειρία του χειρουργού, προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά των εκτροπών και επιπλοκών, τα οποία δεν οφείλονται στην ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς ή του μοσχεύματος.

Οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μπορεί να αφορούν όλο τον ιστό του κεντρικού κερατοειδούς, την επιφανειακή μόνο στιβάδα του, την “εν τω βάθει” στιβάδα του, ή μόνο το ενδοθήλιο.

Αφορούν τραυματικές, παθολογικές, και κληρονομικές παθήσεις του κερατοειδούς, π.χ. κερατόκωνος.

Μετά τη μεταμόσχευση συχνά απαιτούνται συμπληρωματικές επεμβάσεις για διόρθωση μετεγχειρητικών διαθλαστικών εκτροπών π.χ. αστιγματισμός, μυωπία, υπερμετρωπία, σπάνια δε επανάληψη της επέμβασης με νέα μεταμόσχευση.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι κερατοπροθέσεις, όπου αντικαθίσταται ο φυσιολογικός κερατοειδής με συνθετικό.

Οι ειδικές επιπλοκές της μεταμόσχευσης περιλαμβάνουν την απόρριψη του μοσχεύματος, την υποτροπή της αρχικής νόσου στο μόσχευμα π.χ. ερπητική κερατίτις, και πολύ πιο σπάνια μολύνσεις, γλαύκωμα, καταρράκτης, τήξη του κερατοειδούς, που θα μπορούσαν σπανιότατα να οδηγήσουν σε απώλεια του οφθαλμού.

P 25

 

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ LASER

1) Προεγχειρητικός Έλεγχος

Τα άτομα που έχουν κάποια διαθλαστική εκτροπή δεν είναι όλα κατάλληλοι υποψήφιοι για διαθλαστική επέμβαση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να μειωθεί το ποσοστό συμπληρωματικής, αργότερα, επανεπέμβασης ειδικά στη μυωπία, είναι να έχουν συμπληρώσει συνήθως το 18ο έτος της ηλικίας τους, και οι βαθμοί τους να είναι σταθεροί τουλάχιστον για ένα χρόνο πριν την επέμβαση. Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί διαθλαστική επέμβαση με απόκλιση στο αποτέλεσμά της, ο ασθενής συνήθως αναμένει 3 μήνες για συμπληρωματικό LASER. Το συμπληρωματικό LASER συνήθως εφαρμόζεται μετά από διόρθωση υπερμετρωπίας – πρεσβυωπίας.

Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο γίνεται ακριβής εκτίμηση της κατάστασης του οπτικού συστήματος του ασθενούς με διαγνωστικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, και εξετάζονται εξονυχιστικά οι παράμετροι που μπορεί να αποτελούν αντενδείξεις για μια ασφαλή επέμβαση. Αντενδείξεις για την επέμβαση είναι συνήθως οι ενεργές χρόνιες παθήσεις του κερατοειδούς χιτώνα, του αμφιβληστροειδούς, ή οποιαδήποτε άλλη οφθαλμολογική πάθηση, ανάλογα με την κρίση του ιατρού. Π.χ. σκλήρυνση του φακού του ματιού με σταθερή διαθλαστική εκτροπή για ένα χρόνο δεν αποκλείει την εφαρμογή διαθλαστικής επέμβασης (π.χ. LASER), ιδίως σε άτομα με μεγάλη ανισοεικονία και ανισομετρία. Εξάλλου μια μελλοντική πάθηση ή εξέλιξη π.χ. καταρράκτης, που κάποια στιγμή θα εμφανισθεί στον κύκλο της ζωής μας, δεν αποκλείει την διαθλαστική επέμβαση ούτε επηρεάζει την θεραπεία τυχόν μελλοντικής επέμβασης π.χ. καταρράκτου.

Οδηγίες για τον Προεγχειρητικό Έλεγχο

Εάν φοράτε μαλακούς φακούς επαφής πρέπει να τους αφαιρέσετε 7 ημέρες πριν τον προεγχειρητικό έλεγχο και 15 ημέρες εάν είναι αεροδιαπερατοί (ημίσκληροι ή σκληροί).

Ο προεγχειρητικός έλεγχος διαρκεί 1–2 ώρες, και μπορεί να γίνει σε μια ημέρα, αλλά μπορεί να χρειαστούν περισσότερες ημέρες για να συμπληρωθούν όλες οι εξετάσεις. Λόγω της μυδρίασης η όραση είναι θολή για μερικές ώρες μετά την εξέταση. Γι αυτόν τον λόγο, αν είναι ημέρα πρέπει να συνοδεύεστε, να μην οδηγήσετε και να έχετε μαζί σας γυαλιά ηλίου.

Προσκομίστε παλαιές συνταγές για γυαλιά, φακούς επαφής, φάρμακα και λεπτομερή ιστορικά παλαιών επεμβάσεων, αν υπάρχουν.

2) Επέμβαση

Η διαδικασία της επέμβασης διαρκεί γύρω στα 15 λεπτά για κάθε μάτι, αλλά στο κέντρο θα παραμείνετε περίπου 1 ώρα.

Οδηγίες για την ημέρα της επέμβασης:

Να φοράτε άνετα ρούχα.

Αποφεύγετε να φοράτε άρωμα, μακιγιάζ, ζελέ ή λακ μαλλιών καθώς αυτές οι ουσίες όταν εξατμίζονται μπορεί να επηρεάσουν την ενέργεια του LASER.

Να έχετε μαζί σας συνοδό γιατί δεν επιτρέπεται να οδηγήσετε, και απαραιτήτως γυαλιά ηλίου.

Να έχετε εκ των προτέρων προμηθευτεί τα φάρμακα που θα χρησιμοποιήσετε μετεγχειρητικά.

3) Ανάρρωση

Μετά την επέμβαση η όραση πιθανόν να είναι θολή και είναι αναμενόμενο να έχετε την αίσθηση ξένου σώματος στα μάτια ή φαγούρα. Τα συμπτώματα αυτά θα υποχωρήσουν σημαντικά την άλλη ημέρα και θα εξαφανισθούν τελείως τις επόμενες.

Συνήθως αμέσως μετά την επέμβαση τοποθετείται επιδεσμικός φακός επαφής που αφαιρείται αργότερα από τον θεράποντα ιατρό.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του ιατρού σας όσον αφορά στην φαρμακευτική αγωγή μετά την επέμβαση.

 

Μετεγχειρητικές οδηγίες

P 28Όταν ρίχνετε τα κολλύρια, για να ανοίξετε τα βλέφαρά σας, να τραβάτε μόνο το κάτω βλέφαρο και να μην ακουμπάτε το επάνω.

Αν το φάρμακο δεν πέσει μέσα στο μάτι ή δεν είστε σίγουρος γι αυτό, ρίξετε και δεύτερη και τρίτη σταγόνα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: το ρύγχος του κολλυρίου να είναι σχετικά μακριά από το μάτι για να αποφεύγονται τραυματισμοί. Μη μένετε σε χώρους με καπνό και έντονο κλιματισμό.

Μην τρίβετε τα μάτια σας.

Μη λούσετε τα μαλλιά σας την ίδια ή την επόμενη ημέρα και μη χρησιμοποιήσετε μακιγιάζ για τις επόμενες 2-3 ημέρες.

Αποφύγετε για 2-3 ημέρες μετά την επέμβαση να μπαίνει νερό της βρύσης στα μάτια σας.

Να χρησιμοποιείτε γυαλιά ηλίου όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους.

Οι μετεγχειρητικοί έλεγχοι γίνονται την πρώτη ημέρα μετά την επέμβαση και ακολούθως συνήθως μέσα σε 15 ημέρες, ένα μήνα και ανάλογα με την εντολή του ιατρού. Επανεπέμβαση ή συμπληρωματική διόρθωση μπορούν να γίνουν 3 περίπου μήνες μετά την επέμβαση και πάντα ανάλογα με την γνώμη του χειρουργού.

4) Προστασία των ματιών μετά από Διαθλαστική Χειρουργική

Μία διαθλαστική επέμβαση αποκαθιστά την όραση σε λειτουργικό επίπεδο και αφορά στη διαθλαστική κατάσταση του οφθαλμού όμως, ούτε προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, ούτε τη φιλτράρει. Επομένως μετά από μια τέτοια επέμβαση, συνεχίζει να απαιτείται κατάλληλη προστασία. Η χρήση γυαλιών ηλίου με ειδικά φίλτρα είναι απαραίτητη για την προστασία του κερατοειδούς και των ματιών γενικότερα.

 

P 29aΤα κρύσταλλα ηλίου πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τα κατατάσσει σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό απορροφητικότητάς τους και προσδιορίζει τη χρήση της κάθε κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για χρήση σε έντονο ηλιακό φως συνιστάται το καφέ, πράσινο ή γκρι, το κίτρινο και το πορτοκαλί για μειωμένη ένταση φωτός (συννεφιά, λυκόφως, βραδινή οδήγηση) και τα Polaroid για πολύ ηλιόλουστες ημέρες, ιδιαίτερα εάν κινούμαστε κοντά σε μεγάλες αντανακλαστικές επιφάνειες (θάλασσα, άμμος, άσφαλτος).

P 29bΝα τονίσουμε ότι τα κρύσταλλα ηλίου πρέπει να είναι τέλεια κατεργασμένα και να έχουν τη μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα, πάντα με την εγγύηση και τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής τους.

Για τα άτομα που αθλούνται, εκτός από τα φίλτρα, απαιτείται επίσης μέριμνα για την προστασία από τους τραυματισμούς και χρήση ειδικών σκελετών και κρυστάλλων. Τα κρύσταλλα πρέπει να είναι από υλικό Ρolycarbonate, τα οποία εκτός από την άριστη οπτική τους απόδοση έχουν εξαιρετική αντοχή στα χτυπήματα και ο σκελετός να διαθέτει προστατευτικό αφρώδες στρώμα.

Τέλος για τα άτομα που εργάζονται σε υπολογιστή υπάρχουν ειδικά κρύσταλλα, ακόμα και χωρίς διόρθωση, τα οποία ανακουφίζουν από την κούραση της πολύωρης εργασίας.